HomeChuyên mục khácHướng dẫn cài đặt server Lineage 2 cá nhân

Hướng dẫn cài đặt server Lineage 2 cá nhân

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cài đặt server Lineage 2 private để chơi cùng bạn bè, ôn lại kỉ niệm cho những bạn nhớ game nhưng không có nhiều thời gian để cày, hoặc để làm một nhiệm vụ, cuộc hành trình từng dang dở trong tựa game huyền thoại Lineage 2. Lưu ý, không sử dụng cho mục đích thương mại, bài viết để cài đặt server Lineage 2 được tham khảo từ website l2jmobius.

Các phần mềm cần thiết

Java SE Development Kit 17

Java Development Kit (JDK) là một trong ba gói công nghệ cốt lõi được sử dụng trong lập trình Java. Theo nghĩa thông dụng, JDK là gói phần mềm bạn tạo các ứng dụng dựa trên Java. Tải bản JDK cho Windows, cài đặt và sử dụng các tùy chọn mặc định để tránh lỗi trong quá trình thực hiện.

Link download: https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk17-archive-downloads.html

Eclipse

Cài đặt server Lineage2

Eclipse là một công cụ hỗ trợ người dùng lập trình mã nguồn mở. Đây là một môi trường phát triển tích hợp dành cho Java. Tải bản Eclipse cho Windows, cài đặt và sử dụng các tùy chọn mặc định để tránh lỗi trong quá trình thực hiện.

Link download: https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/kepler/sr1/eclipse-ide-java-developers

XAMPP

XAMPP là một phần mềm cho phép giả lập môi trường server ngay trên máy tính. Tải bản XAMPP cho Windows, cài đặt và sử dụng các tùy chọn mặc định để tránh lỗi trong quá trình thực hiện.

Link download: https://www.apachefriends.org/download.html

Hướng dẫn cài đặt server Lineage 2 private

Bước 1: Clone dự bằng Eclipse

Bước clone dự án này nhằm download những mã nguồn cần thiết của L2JMobius để cài đặt server Lineage 2.

 • Khởi chạy phần mềm Eclipse vừa cài đặt.
 • Trên thanh menu phía trên cùng, click “Window”, click “Show View”, click “Other…”.
 • Trong cửa sổ “Show view”, chọn folder “Git”, chọn “Git Repositories”.
 • Trong cửa sổ “Git Repositories”, click”Clone a Git repository”.
 • Nhập đường link: https://bitbucket.org/MobiusDev/l2j_mobius.git
 • Click “Next” 2 lần.
 • Nhập vào đường dẫn: C:\eclipse\workspace\L2J_Mobius
 • Click “Finish”.
 • Chờ khoảng 5-15 phút để Eclipse clone project, tốc độ tùy thuộc cấu hình máy và tốc độ mạng.
 • Trong cửa sổ “Git Repositories”, double click “L2J_Mobius [master]”.
 • Double click vào “Working Tree”.
 • Chọn phiên bản Lineage 2 mà bạn muốn cài đặt.
 • Click “Import Projects…”.
 • Click “Finish”.

Bước 2: Compile dự án

Bước Compile dự án này nhằm việc đóng gói từ những dòng lệnh phức tạp thành những phần mềm chạy được, ở đây là bộ phần mềm để cài đặt server Lineage 2.

 • Trong cửa sổ “Package Explorer”, click vào phiên bản bạn vừa clone, sẽ thấy file “build.xml”.
 • Click phải vào “build.xml”, chọn “Run as…”, chọn “1 Ant Build”.
 • Chờ khoảng 10 phút tùy thuộc cấu hình máy, khi thành công sẽ hiển thị “Build successful” trong log.
 • Vào đường dẫn “C:\eclipse\workspace\L2J_Mobius\build”, bạn sẽ thấy file L2J_Mobius.zip.
 • Giải nén file L2J_Mobius.zip.
 • Chọn folder db_installer.
 • Double click vào “Database_Installer_GS.vbs” và “Database_Installer_LS.vbs” để cài đặt gameserver.
 • Bạn có thể để mặc định tất cả để cài đặt dễ dàng, cũng có thể cài thêm password để bảo mật, tuy nhiên sẽ khó khăn hơn một chút cho các bạn không chuyên.

Bước 3: Khởi chạy server Lineage 2

Bước này để để cài đặt server Lineage 2 trên nền tảng Localhost của bạn.

 • Khởi động game
 • Chạy phần mềm XAMPP (xampp-control).
 • Click dấu “X” vào dòng MySQL.
 • Click “Start” để khởi tạo localhost.
 • Truy cập thư mục giải nén ở bước cài đặt L2J_Mobius.
 • Vào folder “login”, chạy file “LoginServer.vbs”.
 • Vào folder “game”, chạy file “GameServer.vbs”.
 • Tải client (trong file readme.txt).
  Đăng nhập game với tài khoản tùy ý, lần đầu tiên đăng nhập, server sẽ tự tạo tài khoản cho bạn.

Tổng kết

Đến đây, bạn đã hoàn thành hướng dẫn cài đặt server Lineage 2 private, và có thể chạy game trên nền tảng localhost, nghĩa là bạn có thể bật server game Lineage 2 và client trên chính máy tính của bạn, nhưng điểm hạn chế là chỉ chơi được một mình. Để chia sẻ cho bạn bè cùng chơi, bạn cần thêm một số bước như publish server lên môi trường mạng và điều chỉnh file l2.ini trong client để điều hướng truy cập. Chúc bạn thành công.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments